Tillgänglighet | Nigel Wright Group | SE
Contact us

Tillgänglighet


Nigel Wright omfattar den sociala modellen för funktionsnedsättning som anser att människor blir handikappade av miljön runt omkring dem snarare än av eventuella fysiska eller intellektuella begränsningar som de kan tänkas ha. Vi har påtagit oss att leverera de bästa lösningarna och vill se till att alla kan åtnjuta internet, vad än deras personliga behov kan vara. Kontakta oss gärna om du vill diskutera dina åtkomstbehov. Våra lösningar är inte bara utformade för att vara enkla att använda, utan vi ser till att de är förenliga med gällande lagstiftning och branschens bästa metoder. Platsen har utformats och byggts för att uppfylla aktuella webbnormer och de riktlinjer som skapats av W3C Web Accessibility Initiative.

Free Salary Report

Sweden Consumer Sector Salaries Report 2021

This report provides an analysis of salaries commanded by professionals within the consumer sector based in Sweden.

By submitting your details you have read and understood our Privacy Notice