Contact us

Hantering av sökande


Vad kan vi göra för dig?

Som sökande kan du vara säker på att vi hanterar dina uppgifter diskret och helt konfidentiellt under varje steg i rekryteringsprocessen. Vi ser till att du hålls underrättad om utvecklingen och att du alltid är helt uppdaterad innan du går på en intervju. För att du ska få ut så mycket som möjligt av en intervju ber vi alltid arbetsgivaren om återkoppling så att du kan dra lärdom av erfarenheten och bygga vidare på den.

Kandidatrepresentation

När vi agerar å dina vägnar ser vi oss själva som ambassadörer och ger därför bästa tänkbara service. Vi tycker att det är viktigt att du alltid får utmärkt service även om din ansökning inte antogs du inte blev utvald till tjänsten. Vi hanterar all korrespondens åt dig så att du sparar värdefull tid.

Intervjuprocessen

Vi ger dig all information om befattningen, företaget och förväntade rutiner. Vi föreslår endast sökande till befattningar som de vill ha och har förutsättningar att klara av. Om en ansökande avslås på det här stadiet meddelas denna muntligen och vi förklarar alltid vad som ligger bakom vårt beslut som en vägledning inför framtida ansökningar.

Feedback till kandidater

Det kräver mycket tid och arbete att söka ett nytt jobb. Vi säkerställer att vi ger våra kandidater omfattande feedback efter intervjustadiet. Detta är viktigt eftersom den information vi ger kommer att hjälpa oss att förbereda dig inför nästa steg eller gå vidare med din jobbsökning på ett positivt sätt. Vi tycker naturligtvis att varje steg i rekryteringsprocessen är viktigt, men vi menar att anställningsförhandlingarna är något av det viktigaste. Vi lägger vikt vid att detta känsliga skede hanteras på ett professionellt och opartiskt sätt. Vi fungerar ofta som en länk mellan kunden och den kandidater och vi förhandlar å dina vägnar för att säkerställa att en överenskommelse som bägge parter är nöjda med nås.

Referenstjänsten

Vi tillhandahåller en referenstjänst till våra kunder då de får en rapport om din utbildning, dina yrkesmässiga kvalifikationer samt andra meriter som gör dig lämplig för tjänsten. Detta ger dem en bra helhetsbild av din bakgrund och de kan känna sig säkra på att vi har hittat rätt person för rätt befattning. Du bemöts med respekt under alla steg i processen och du kan känna dig trygg med att vi gör dessa kontroller. Sekretess är mycket viktigt för oss: vi lämnar bara ut dina uppgifter till ett företag i anställningsprocessens slutskede. 

Feedback

Vårt jobb är långt ifrån färdigt när en tjänst har blivit tillsatt. När anställningen är klar anordnar vi ett uppföljningsmöte där vi diskuterar hela processen. Detta är viktigt för oss så vi frågar efter och agerar på de sökandes synpunkter, så att vi för varje rekrytering kontinuerligt förbättrar upplevelsen.

Free Salary Report

Sweden Consumer Sector Salaries Report 2021

This report provides an analysis of salaries commanded by professionals within the consumer sector based in Sweden.

Genom att skicka in dina uppgifter medger bekräftar du att du har läst och förstått vår Integritetspolicy