Contact us

Nigel Wright har ett fint track record av att leverera snabb och effektiv service inom rekrytering, inklusive permanenta och tillfälliga lösningar. Vi hjälper bolag att  identifiera och attrahera talanger av hög kvalitet med långsiktigt fokus. Via arbetar också hårt för att överleverera på kandidaternas samt kundernas förväntningar under hela processen.

Databas- och annons rekrytering

Våra lösningar för databas- och annonssökningar gör det möjligt för oss att snabbt identifiera sökande som uppfyller era specifika krav, reducerar tidsåtgången samt kostnaderna.  Denna tjänst kan användas för jobb på alla nivåer och lyckas oftast när en viss position är tydligt definierad eller har en särskilt hög profil, där annonsering sannolikt producerar ett bra gensvar. Vi har ett första klassens CRM-system samt etablerade relationer med alla de bästa och mest relevanta lokala och nationella media partners. Vi kan också dra fördel av en rad olika online-verktyg, t.ex. sociala medier, webbplatser för CV-sökning och jobbanslagstavlor som höjer medvetenheten till ett brett urval potentiella sökande. 

Chefsrekrytering/search

Vår balanserade projektmetod hjälper oss att leverera chefssökningar av högsta klass till våra kunder och ger en unik kvalitet och en fokuserad lösning som är utformad för att passa specifika krav. Vårt interna researchsteam stöder våra konsulter i att konstant utveckla vårt levande nätverk genom proaktiva metoder och bedöma relevanta talang. Potentiella kandidater går igenom en rigorös intervjuprocess innan de noggrant väljs ut till en shortlist. Vårt support stannar inte där. Vi arbetar också med flexibelt för kunder genom att stötta dem i deras egna processer genom intervjuer, 2nd opinions, tester/cases/bedömningar, referenstagning etc.

Kundanpassade konsultlösningar

Nigel Wright har under åren utvecklat ett starkt förtroende hos både stora globala kunder samt mer lokala aktörer. Vi har konstant utvecklat vår affärsmodell för att se till marknadens behov. När våra klienter startar ett nytt affärsområde eller expanderar till ett nytt geografiskt område, kan vi på Nigel Wright erbjuda centralt support i olika former. Genom att använda vår unika rekryterings- och marknadsexpertis lägger våra kunder över projekt på ett skickligt professionellt Nigel Wright team. Vi är lyhörda och vill hela tiden utveckla vår service/produktutbud för att ligga i framkant inom vårt område.

 

Free Salary Report

Nordic Consumer Sector Salary Report 2018

This report provides insight into the salaries, benefits and bonuses received by professionals in the Nordic consumer sector in 2018.

Genom att skicka in dina uppgifter medger bekräftar du att du har läst och förstått vår Integritetspolicy