Contact us

E-Monteur

 • Reference: 387350
 • Job type: Permanent
 • Salary: Competitive

 • Location: Netherlands

Functiecontext

Trioworld Apeldoorn B.V., producent van folie en verpakkingen is gevestigd in Apeldoorn. In totaal werken er 220 medewerkers.
 
De hoofdafdeling Productie valt onder de verantwoordelijkheid van de productiemanager.
De hoofdafdeling bestaat uit meerdere afdelingen, t.w. Load Security Film, Food Packaging Film, Innovative Film, Printing & Finishing, Maintenance, Process Engineering, Magazijn & Distributie, Research & Development en Quality & Compliance. Op de afdeling Productie worden rollen film (folie) geproduceerd, die gebruikt worden als wikkelfolie (palletverpakking) of door de klant verwerkt worden tot specifieke verpakkingen, bijv. in de food of automotive branche.
 
Op de afdeling Technische Dienst wordt in dagdienst gewerkt. De afdeling is verantwoordelijk voor onderhoud, modificatie en nieuwbouw (in- en extern) m.b.t. het machinepark en gebouwen, zowel preventief als correctief. Op de afdeling werken in totaal veertien à vijftien mensen direct en vijf mensen indirect, t.w. één manager techniek, vijf staf medewerkers (één senior project en maintenance engineer, twee project en maintenance engineer, junior engineer en één technisch medewerker), twee planner/werkvoorbereiders, vier bankwerkmonteurs en twee à drie E-monteurs.

Voor mechanische storingen is er een W-consignatie ingevuld met bankwerkmonteurs. Voor elektrische en besturingstechnische storingen is er een E-consignatie onder andere ingevuld met E-monteurs.

Functiedoel
Verrichten van preventieve-, storings-, reparatie-, modificatie- en onderhoudswerkzaamheden op besturingstechnisch, elektrisch en elektronisch gebied op het machinepark en gebouwen, om de productie zo ongestoord mogelijk te laten verlopen en deelnemen aan projecten t.b.v. nieuwbouw- en uitbreidingswerkzaamheden.

Resultaatverwachting

ResultaatgebiedenKernactiviteitenResultaatcriteria
Werkende installaties/verholpen storingen
 • uitvoeren van preventief onderhoud;
 • ontvangen van storingsmeldingen van shiftleader of leidinggevende tijdens consignatie;
 • analyseren van de storing en vaststellen van aard en oorzaak;
 • verhelpen van de storing waar mogelijk, dan wel vaststellen dat reparatie in dagdienst zal moeten plaatsvinden door bankwerkmonteur of externe specialisten i.o.m. leidinggevende;
 • assisteren van in-/externe specialisten bij de uitvoering van meer complexe besturingstechnische problemen;
 • registreren van controle- en storingsgegevens van machines en installaties;
 • uitvoeren van elektronisch tekenwerk en opstellen van documentatie over machines en installaties;
 • begeleiden van, geven van aanwijzingen, instructies en uitleg aan productiemedewerkers en/of externe monteurs en toepassen van NEN 1010, NEN 3140, Atex, VCA.
 • mate waarin apparatuur/installaties juist werken;
 • mate waarin rekening wordt gehouden met veiligheid;
 • snelheid van storingsoplossing;
 • mate waarin stagnatie tot een min. wordt beperkt;
 • correcte ploegoverdracht.
Gecontroleerde en beschikbare installaties
 • ontvangen van controlelijsten t.b.v. gepland onderhoud en/of groot onderhoud van leidinggevende;
 • uitvoeren van de activiteiten conform de controlelijsten en vaststellen, noteren van de staat van onderhoud;
 • herstellen van (dreigende) mankementen waar dit direct mogelijk is;
 • rapporteren van bevindingen aan leidinggevende en leveren van input m.b.t. onderhoudsplanning/materiaalbehoefte;
 • treffen van maatregelen ter voorkoming van (herhalende) problemen;
 • geven van aanwijzingen, instructies en uitleg aan productiemedewerkers en/of externe monteurs, toezien op een veilig gebruik van arbeidsmiddelen;
 • contact onderhouden met externe leveranciers, e.e.a. in twee vreemde talen.
 • nauwkeurigheid van controles;
 • mate waarin werkzaamheden worden uitgevoerd conform specificaties;
 • mate waarin inzicht wordt verschaft in uit te voeren correctieve activiteiten;
 • correctheid van rapporteren van bevindingen;
 • duidelijkheid van instructies etc.
Bijdrage aan projecten/opdrachten
 • uitvoeren van (en assisteren bij) werkzaamheden t.b.v. engineeringsprojecten m.b.t. het technische gedeelte van nieuwbouw- en uitbreidingswerkzaamheden;
 • opstellen van tekenwerk;
 • fungeren als werkverantwoordelijke voor eigen werkzaamheden.
 • kwaliteit van bijdrage;
 • mate van opvolging aanwijzingen;
 • nauwkeurigheid van tekenwerk.
Overige werkzaamheden

 
 • verzamelen van in- en externe gegevens;
 • onderzoeken van deze informatie op trends, relevantie en na bespreking met leidinggevende uitwerken van gemaakte keuzes;
 • controleren van binnenkomend technisch materieel, signaleren van onvolkomenheden en informeren van leidinggevende;
 • administratief verwerken van gegevens (voorraad, status, documentatie, tekeningen etc.);
 • volgen van ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied en communiceren van deze binnen de organisatie;
 • voorbereiden, samen met externe deskundigen, van de standpuntbepaling door analyse en beoordeling van verschillende opties;
 • aanreiken van verdere informatie ter ondersteuning van het productieproces en opstellen van rapportages, documentatie;
 • deelnemen aan dagelijks afdelingsoverleg.
 • correctheid van verstrekte informatie;
 • betrouwbaarheid van informatie;
 • actualiteit van informatie;
 • tijdigheid van communiceren van informatie.
Verantwoord functioneren
 • naleven van voorschriften en procedures m.b.t. arbo, veiligheid, Atex, ISO, hygiëne, BRC, milieu, orde en netheid, het dragen van PBM’s, etc.;
 • schoonhouden van installaties en werkomgeving.
 • mate van naleving van voorschriften en procedures;
 • orde en netheid van werkomgeving.

Werkgerelateerde bezwaren

 • Uitoefenen van kracht bij (de)montagewerkzaamheden en verplaatsen van materialen.
 • Inspannende houding bij werken op moeilijk toegankelijke plaatsen.
 • Hinder van temperatuurverschillen, tocht, vuil en machinelawaai. Dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Kans op letsel door werken op hoogte, bekneld raken, contact met gevaarlijke stoffen, bewegende, hete of onder spanning staande machinedelen.

Competentieprofiel

Het competentieprofiel is vastgesteld door de organisatie.

CompetentiesCompetentieomschrijving
Probleemoplossend vermogenHerkennen van belangrijke informatie, leggen van verbanden tussen gegevens en bedenken van alternatieve oplossingen en aangeven van consequenties.
Orde, netheid en veiligheidZich met zorg en aandacht houden aan de regels en voorschriften omtrent orde, netheid en veiligheid.
ZelfstandigheidOpstarten en afhandelen van acties zonder hulp van anderen.
SamenwerkingSamenwerken met anderen aan een gemeenschappelijk doel.
CreativiteitKomen met oorspronkelijke oplossingen voor problemen die met het werk verband houden. Bedenken van nieuwe werkwijzen ter vervanging van bestaande, ter discussie stellen van vanzelfsprekendheden en tegengaan van traditionele tendensen.

Kennis- opleiding- en/of ervaringsvereisten
 • middelbare technische opleiding: elektrotechniek/besturingstechniek/industriële automatisering
 • kennis van productiemachines binnen Trioworld Apeldoorn
 • kennis van technische apparatuur en gereedschappen
 • kennis van gelijk- en wisselstroom aandrijvingen
 • basis kennis applicatie- en proceskennis
 • NEN3140 werkverantwoordelijke
 • plc Siemens S5/S7
 • Siemens micromaster/logo
 • div. besturingsinstallaties
 • div. meet gereedschappen
 • talen: Engels en Duits


Talk to a consultant about this role