Contact us

R&D Specialist

 • Reference: 385676
 • Job type: Permanent
 • Salary: Competitive

 • Location: Netherlands

FUNCTIECONTEXT

Trioworld Apeldoorn B.V.., producent van folie en verpakkingen is gevestigd in Apeldoorn. In totaal werken er 220 medewerkers.

De subafdeling R&D in Apeldoorn valt onder de verantwoordelijkheid van de R&D Director Stretch Film. Deze functionaris stuurt ook R&D teams aan in Zweden en Frankrijk. Binnen de afdeling Research & Development worden nieuwe producten en processen ontwikkeld, bestaande producten geoptimaliseerd en vindt onderzoek naar nieuwe materialen en toepassingen plaats. Een andere taak van deze afdeling is het actueel houden en borgen van kennis m.b.t. kunststof verwerkings- en verpakkingstechnieken, en het verzamelen van specifieke kennis voor toekomstige ontwikkelingen. De meeste werkzaamheden worden projectmatig uitgevoerd.


FUNCTIEDOEL
Deelnemen aan (toegewezen) onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten t.b.v. het verbeteren en ontwikkelen van producten en processen binnen een of meerdere productgroep(en), en bieden van ondersteuning/assistentie binnen de  .
 

RESULTAATVERWACHTING / FUNCTIONELE ACTIVITEITEN

ResultaatgebiedenKernactiviteiten Resultaatcriteria
Uitgevoerde (deel)projecten en opdrachten
 • bespreken van te realiseren (deel)projecten, opdrachten met projectleider(s) t.b.v. het ontwikkelen en aanpassen van nieuwe producten en processen;
 • assisteren bij projecten t.b.v. proces- en productontwikkeling;
 • uitvoeren van literatuuronderzoek t.b.v. opbouw van vakkennis en uitvoeren van state-of-the-art onderzoek, e.e.a. in één vreemde taal;
 • vaststellen van benodigde middelen/methoden, etc. i.o.m. projectleider;
 • kennis vergaren van op de afdeling toegepaste testmethoden en werkprocessen;
 • aanpassen van voor het project benodigde test- en werkmethoden, (op basis van instructies) recepturen (waar nodig) i.o.m. projectleider;
 • uitvoeren van diverse analyses, testen van proefmaterialen, toetsen van producteisen op basis van instructies;
 • signaleren van afwijkingen en bijzonderheden bij projectleider en/of leidinggevende; contact onderhouden met productiemedewerkers;
 • verzamelen en bewerken van onderzoeksgegevens en bespreken/interpreteren van de resultaten, verzorgen van verslaglegging, rapportages en communicatie (conform procedures);
 • bijhouden van vakkennis (verpakkingstechniek) en bekend zijn met een aantal stappen in het productieproces voor het uitvoeren van projecten.
 • correcte uitvoering van testen en analyses;
 • tijdige signalering van afwijkingen/bijzonderheden;
 • juiste interpretatie van de gegevens;
 • tijdige rapportages;
 • actualiteit vakkennis.
Overige bijdragen
 • signaleren van problemen t.a.v. producten m.b.t. een bepaalde filmsoort/productgroep of test-/werkmethoden en implementeren van verbeteringen;
 • verlenen van assistentie op de afdeling, assisteren bij proefproducties en verrichten van hand en spandiensten;
 • verrichten van onderzoek naar mogelijke aanpassing van producten.
 • tijdige signalering;
 • juiste implementatie van verbeteringen;
 • kwaliteit van werkzaamheden;
 • tevredenheid over verleende assistentie.
Verantwoord functioneren
 • naleven van voorschriften en procedures m.b.t. Arbo, veiligheid, ISO, hygiëne, BRC, milieu, etc.;
 • handhaven van orde en netheid;
 • deelnemen aan overleggen met verschillende partijen waaronder leveranciers, klanten, verkoop en inkoop.
 • naleven van voorschriften en procedures;
 • orde en netheid werkplek;
 • manier van presenteren/optreden binnen en buiten eigen omgeving.

COMPETENTIEPROFIEL

CompetentiesCompetentieomschrijving
MarktgerichtheidLaten blijken goed op de hoogte te zijn van ontwikkelingen in de markt en effectief benutten van deze kennis voor de eigen organisatie.
InitiatiefGericht zijn op het vermogen van handelen, tot het ondernemen van acties vanuit eigen kracht en niet langer wachten (op anderen) dan noodzakelijk is.
KlantgerichtheidAfstemmen van eigen inspanningen op de behoeften en wensen van interne en/of externe klanten.
Overtuigingskracht en beïnvloedingAnderen kunnen overhalen om hun gedachten, plannen, overtuigingen, standpunten, visies of gedrag aan te passen in de gewenste richting, hen meekrijgen voor eigen standpunt, idee of plan.
Analytisch VermogenOnderscheiden van hoofd- en bijzaken en doordringen tot de kern van het probleem. Voorzien wat mogelijke consequenties zijn van de te ondernemen stappen.

KENNIS- EN ERVARINGSVEREISTEN

Werk- en denkniveau

 • 2-4 jaar werkervaring bij voorkeur in de industrie
 • Ervaring met het werken in een internationale omgeving

Opleiding/ervaring
 • HBO chemie, materiaalkunde, polymeertechnologie
 • Goede beheersing van de Nederlandse en  Engelse. Bij voorkeur een derde taal machtig: Frans, Zweeds of Duits


Talk to a consultant about this role