Produktionschef - DAVA Foods | Nordjylland
Kontakt os

Produktionschef - DAVA Foods

Danmark

 • Reference: 394826
 • Jobtype: Permanent
 • Løn: Attraktiv lønpakke

 • Sted: Nordjylland

DAVA Foods

DAVA Foods er Foods er Skandinaviens største leverandør af skalæg og æggebaserede produkter med hovedkontor i Hadsund og selskaber i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Estland.

DAVA Foods vil, med afsæt i blandt andet innovation, sundhed og bæredygtighed, ændre verden - æg for æg.

Nu har du en unik mulighed for at blive en central del af produktionsledelsen med ansvaret for den daglige drift af 2 pakkerier og en produktfabrik i Hadsund. Som Produktionschef får du hovedansvaret for at sikre en løbende optimering af produktionen i form af et effektivt produktionsapperat og et engageret og motiveret produktionsteam.
 

Jobbet

Formål

 • Oversætte og levere på DAVA Foods’ strategiske målsætninger og initiativer for produktionen i koncernens to pakkerier og produktfabrik i Hadsund i samarbejde med Fabrikschefen.
 • Drive kontinuerlig effektivisering af produktionen i samarbejde med Fabrikschefen og medarbejderne i de 3 enheder via løbende optimering af produktionsapparat, procedurer og instrukser.
 • Sikre at medarbejderne i produktionen har de nødvendige kompetencer og er motiverede til at drive en effektiv produktion med høj arbejdsglæde.
 • Medvirke til at udnytte synergier og sikre et effektivt samarbejde på tværs af afdelingerne i DAVA Foods via etablering og løbende vedligehold af et godt netværk i organisationen.

Ansvarsområder

Personaleledelse
 • Sikre trivsel blandt medarbejdere gennem synlig ledelse, løbende motivation, tydelig kommunikation og vidensdeling på tværs af de forskellige personalegrupper.
 • Sikre optimalt produktionsoutput gennem effektiv vagt-/ferieplanlægning herunder håndtering af sæsonudsving.
 • Drive udviklingssamtaler, sygefraværssamtaler, adfærdskorrigerende samtaler etc. i samspil med HR.
 • Udarbejde og løbende optimere processer og instrukser i samarbejde med fabrikschef og relevante medarbejdere samt sikre at alle medarbejdere modtager en grundig oplæring i deres rolle/opgaver herunder relevante IT-systemer/-værktøjer.
 • Sikre en optimal sammensætning af teamet, dets kompetencer og erfaring via løbende medarbejderudvikling og rekruttering/afvikling af medarbejdere.

Kvalitet
 • Sikre at produktkvaliteten løbende lever op til fødevarelovgning, aktuelle certificeringer (ISO 14000 og IFS) og kvalitetskrav fra kunder og myndigheder i øvrigt i samarbejde med Kvalitetschefen.
 • Aktiv involvering i audits og certificeringer af produktionen samt håndterer eventuelle afvigelser i samarbejde med Fabriks- og Kvalitetschefen.
 • Deltage aktivt på HACCP møder.
 • Sikre at produktionslokaler- og udstyr løbende fornyes og vedligeholdes så det lever op til gældende krav og behov.
 • Sikre at råvarer, hjælpestoffer og færdigvarer håndteres efter FIFO (first-in-first-out) i produktionsplanlægningen i tæt samarbejde med planlægningsafdelingen - medmindre andet er besluttet af relevant beslutningstagere.
 • Sikre at aftalte retningslinjer i øvrigt for lagerbeholdninger af råvarer overholdes.
 • Ansvarlig for at de generelle hygiejnekrav overholdes i dialog med ekstern samarbejdspartner på rengøring.

Effektivisering og optimering
 • Kontinuerlig effektivisering og optimering af arbejdsgange og processer med sideløbende implementering i organisationen. 
 • Indgå i dialog med den øvrige tekniske- og produktionsmæssige ledelse omkring fornyelse og vedligehold af produktionslokaler og-udstyr, herunder udarbejdelse af oplæg og business cases i forbindelse med større investeringer.

KPI'er
 • Nøgletal for produktionen, herunder produktionsmængder og overholdelse af omkostningsbudgetter.
 • Nedbringelse af madspild
 • Medarbejderomsætning og fravær
 • Reduktion af energiforbruget pr. produceret enhed
 • Medarbejdertrivsel

 

Din profil

Erfaring

 • Min. 5 års relevant ledelseserfaring
 • Min. 5 års fagrelevant erfaring fra lignende stilling i en fødevarevirksomhed
 • Kendskab til og erfaring med implementering af LEAN-principper og værktøjer vil være et plus
 • Erfaren bruger af Excel
 • Erfaring med brug af Navision eller lignende ERP-systemer

Personlige egenskaber
 • Tydelig og synlig leder der formår at motivere og skabe arbejdsglæde
 • Stærk kommunikator med evne for at influere og skabe følgeskab
 • Strukturet med evne og interesse for planlægning og organisering
 • Stærk kulturbærer med fokus på at etablere og vedligholde et godt netværk og samarbejde på tværs af organisationen
 • Problemknuser der evner - og har lyst til - at løse de lavpraktiske problemer der opstår i dagligdagen
 • Agil og tilpasningsdygtig


Tal med en konsulent om denne rolle